Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ŚWIADOMEJ PRACY Z CIAŁEM

Warunki uczestnictwa:

1. W warsztacie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. 

2. Uczestnik nie musi mieć żadnego doświadczenia związanego z masażem. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona i różni się w zależności od lokalizacji.

4. Uczestnik zobowiązuje się do nie picia alkoholu oraz nie przyjmowania środków odurzających/zmieniających świadomość podczas trwania warsztatu.

5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Warunki rozliczenia:

1. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie formularza jest wpłata zadatku na nr konta podany w formularzu. Liczy się kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

3. Pozostała część kwoty za warsztat płatna jest gotówką przed jego rozpoczęciem.

4. Zadatek jest bezzwrotny, w przypadku odwołania swojego udziału więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zadatek można przenieść na poczet innego warsztatu, który będzie miał miejsce w przeciągu kolejnego roku. W przypadku odwołania udziału na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, zadatek nie jest zwracany i nie można go przenieść na poczet innej edycji.

5. Opłata za kurs i pobyt nie podlega zmianie w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń i zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych przez Uczestników pieniędzy, które wpłynęły od nich na konto Organizatora. W tym przypadku Organizator nie pokrywa innych kosztów poniesionych przez Uczestników.

Dane osobowe:

Zapisując się na warsztat przekazujesz dobrowolnie swoje dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych dotyczących wydarzenia. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania wysyłając mail na adres: kontakt@robertstepien.pl lub tel. 501 075 938. Administratorem danych osobowych jest Robert Stępień Firma Kozin 6A 11-500 Giżycko