O mnie

Robert Stępień

Od 2000 roku zajmuję się masażami i terapiami manualnymi. Na przestrzeni lat poznawałem wiele technik masażu i różne terapie jako uczeń i klient. Moje poszukiwania były powodowane ciekawością, chęcią rozwoju i własnymi potrzebami. W efekcie wykształciłem własne techniki, a łączenie metod podwyższa efektywność stosowanych przeze mnie terapii.

Dlaczego warto przyjść do mnie?

  • Mam za sobą ponad 20 lat praktyki
  • Poznałem kilkanaście różnych metod pracy z człowiekiem, a używam tego co zadziała najlepiej w danej sytuacji
  • Czerpię z dawnych tradycji i naukowych odkryć
  • Stawiam na pracę bezbolesną, lub z akceptowalnym bólem
  • Bardzo uważnie słucham tego co się do mnie mówi
  • Pracuję z absolutnym poszanowaniem granic moich klientów i moich własnych
  • Pracuję na różnych dostępnych mi poziomach świadomości
  • Prawda, uczciwość i bezwarunkowa akceptacja to kluczowe wartości, których się trzymam
  • Jestem dyskretny
  • Mam poczucie humoru

Jak pracuję?

Praca poprzez ciało w ujęciu holistycznym jest pracą z całym człowiekiem. Dotykanie ciała wpływa na uczucia, emocje i myśli. Oznacza to,że poprzez ciało można pracować nad każdą dolegliwością, niezależnie od jej charakteru. Głęboka praca poprzez ciało jest także znakomitym uzupełnieniem innych form terapii. W moim podejściu możliwe jest szukanie emocjonalnych aspektów dolegliwości fizycznych, biologicznego uzasadnienia wystąpienia symptomów chorobowych, a także przekonań wpływających na stan psychofizyczny.

Sesja w moim pojęciu ma na celu przede wszystkim uwolnienie tego, co sprawia dyskomfort lub powoduje ból. W dalszej kolejności gdy jest na to otwartość praca może służyć poszerzeniu świadomości człowieka o nim samym i dolegliwościach, z którymi się zmaga. Kluczowe zdaje się być uznanie swojej odpowiedzialności za stan zdrowia i choroby i bezwarunkowa akceptacja tego co jest.

Najczęściej używane przeze mnie metody i techniki pracy: