Sesja on-line

O czym jest sesja?

Sesja jest o poszukiwaniu zależności, między dolegliwościami i chorobami, a życiem, przekonaniami i emocjami osoby. Jest o tym, jak ciało adaptuje się do warunków, w których żyje i o zabezpieczeniach, które tworzy na wypadek niesprzyjających okoliczności. Sesja zawiera pracę z uwalnianiem emocji i niewspierających przekonań.

Komu rekomenduję taką sesję?

 • Każdemu, kto szuka zrozumienia swojego stanu fizycznego i chce zmiany na wielu płaszczyznach.
 • Osobom, które są otwarte na alternatywne sposoby dbania o siebie.
 • Osobom, które chcą wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i są gotowe podjąć działania prowadzące do zmiany.

Co sesja może wnieść?

 • Zrozumienie, powodów obecnego stanu w ciele.
 • Zobaczenie i zrozumienie tego, co dzieje się w życiu, w relacjach i w otoczeniu.
 • Zmianę nastawienia, a za nią uczuć towarzyszących.

Przebieg sesji

Sesja jest rozmową, podczas której słucham o tym co w Twoim ciele i w duszy. Słucham o Twoich uczuciach, wrażeniach, o emocjach i o bólu. Słucham twojej historii i szukam zależności. Słucham uważnie, gdyż w Twoich słowach jest odpowiedź na Twoje zagadki. Potem zapraszam do ćwiczeń mających na celu uwolnienie emocji i uczuć oraz zmianę przekonań.

Cel sesji

 • Odkrycie sensu w tym, co teraz jest trudne, co boli.
 • Zmiana uczuć i emocji wynikająca ze zrozumienia sensu obecnego stanu.
 • Uwolnienie energii zatrzymanej w emocjach. Uwolnienie starych niepotrzebnych przekonań.

Ważne!

 • Zmiana jest procesem. Wymaga zaangażowania w nowe sposoby myślenia i działania. Powtarzanie starych schematów nie da innego efektu, niż ten, z którym się aktualnie jest.
 • Powrót do zdrowia jest możliwym efektem ubocznym sesji, który występuje dość często. Nie jest jednak celem sesji.
 • Jedna sesja nie gwarantuje, że odkrycia, których się dokona zaowocują szybką i trwałą zmianą w ciele. Czasem może być potrzebne ponowne spotkanie i dalsza eksploracja świadomości.
 • Zdrowie jest stanem dynamicznym. Podlega ciągłej zmianie i jest zależne od wielu czynników.
 • Choroba jest najczęściej adaptacją organizmu do warunków życia. Często opowiada historię danej osoby i rozwiązuje konflikty na poziomie ciała, które nie były możliwie do rozwiązania wcześniej i zeszły na dalszy plan.

Więcej o tej pracy:

https://robertstepien.pl/biologia-totalnarecall-healing/
https://robertstepien.pl/sesja-biologii-totalnej/

Koszt: 250 zł
Czas: ok 75 min
On-Line