Nic się nie zadziewa, nic się nie zadziało i nic się nie zadzieje.

Słowa mają znaczenie jednak

Zadziać oznacza zapodziać, zagubić, zgubić. Kiedy więc mówimy że coś nam się zadzieje, to na podświadomym poziomie możliwe jest zgubienie tego o czym mowa. Pamiętajmy, że słowo, to tylko pewien opis energii dotyczącej czegoś konkretnego. Kiedy wypowiadamy słowo, to przywołujemy przypisaną mu energię. I nawet, jeśli w mowie potocznej, niedbałej używamy jakiegoś słowa i nie mamy przy tym świadomości jego wcześniejszego znaczenia, to i tak, przywołujemy zapisane do tego słowa energie. Potem dziwimy się rezultatom naszych wypowiedzi, zapominając, że najpierw jest myśl, potem słowo, a potem materializacja na poziomie fizycznym. A wszystko to jest energią mniej lub bardziej zagęszczoną. I nie ma znaczenia, czy mamy świadomość wypowiadanych słów czy też nie.

Dlatego zamiast powyższego lepiej używać słów: stało się, staje się, stanie się, wydarza się, albo wydarzy, albo wydarzyło się. Czasem też coś się po prostu dzieje.