Dotykanie – bycie dotykanym

Choć w obu przypadkach następuje styk jednego ciała z drugim, to dotykanie i bycie dotykanym to dwie różne kwestie. To jak mówienie i słuchanie, a zasadniczą różnicą jest kierunek energii i wrażenia, jakie wywołuje jedna lub druga czynność. Bycie dotykanym, budzi zupełnie inne odczucia i kojarzy się zupełnie inaczej niż dotykanie. W obydwu rolach można doświadczyć przyjemności, niepokoju, czy strachu. Sporo zależy od tego, w co na temat dotyku wierzymy i jakie mamy doświadczenia.